Bestelvorm  -  CashWise, Bafana, NeWay  -  1 Mei 2012

Afdeling 1

CashWise/Bafana/NeWay

Gebruik asb 'n swart pen en skryf hard.

Die AMSA-bestelvorm bestaan uit 7 afdelings.  Elke afdeling se R-totaal word deur u aan die end van die afdeling aangedui, en daarna dra u hierdie bedrag oor na Afdeling 1, waar u die groottotaal bepaal.

U onderteken die bestelling en faks dit aan 014 743 1283, tesame met die inbetaalstrokie, vir aandag "Bemarking", nadat u die betrokke bedrag in AMSA se bankrekening inbetaal het: ABSA, takno. 334 148, rekeningnaam: AMSA (Edms) Bpk, rekeningnommer 4051 435 783. Vul u taknommer en die kode BMK op die inbetaalstrokie in, of gee dit as verwysing by die elektroniese oorbetaling, asb.

Items met ‘n #-teken vooraan , is beskikbaar slegs terwyl voorraad hou en sal daarna nie weer beskikbaar gestel word nie.

Aflewering: 2-maandeliks deur die Streekverteenwoordiger of vir kantoor se versendingskoste - sien beleid in e-bulletin 16 van 30 Januarie 2002.

Afdeling  (NB: Gebruik asb swart pen!)

Bedrag

Afdeling 2: Skryfbehoeftes

R

Afdeling 3: Pamflette, Plakkate en Drukwerk

R

Afdeling 4: Plakkers

R

Afdeling 5: Promosie-artikels

R

Afdeling 6: Klerasie

R

Afdeling 7: Borde en Baniere

R

Groottotaal

R

Belangrik: Vul u taknommer en die kode BMK op die inbetaalstrokie in, of gee dit as verwysing by die elektroniese oorbetaling, asb.

Kantoornaam &
-nommer
Telefoon- & faksnommer

Naam & handtekening

Datum

Groep & Kantoornaam:


Tel:

 

Naam: Datum:
Kantoornommer:

 

Faks: Handtekening:  

 

Afdeling 2: Skryfbehoeftes

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev

Totaal
R

2/01

Kwitansieboeke, algemeen, plek vir naamstempel, A5-grootte, duplikaat, 3 kwitansies per bladsy, 300 kwitansies per boek, van onderaf genommer

Elk

88.00

   
2/02

Sertifikate, volgens kantoorspesifikasies (bv. Meriete, Werwer van die Maand ens)

Elk

10.00

   
 

Totaal

     

R

 

Afdeling 3: Pamflette, Plakkate en Drukwerk

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev.

Totaal
R

3/01

Kaartjies takbemarking, 55 X 90 mm

1000

     op aanvraag

   
3/02

Kaartjies takbemarking, 55 X 90 mm

2500

op aanvraag

   
3/03

Kaartjies takbemarking, 55 X 90 mm

5000

op aanvraag

   
3/04

Kaartjies blanko, 55 X 90 mm (klein)

1000

117.00

   
3/05

Kaartjies blanko, 70 X 100 mm (medium)

1000

121.00

   
3/06

Pamflet A5, algemeen, plek vir
kantoorstempel -  pamflette vir CashWise, Bafana & NeWay.

1000

379.00

   
3/07

Pamflet A5 - takinligting

1000

op aanvraag    
3/08

Pamflet A5 - takinligting

3000

op aanvraag    
3/09

Pamflet A6 (klein) - takinligting

2500

op aanvraag    
3/10

Pamflet A6 (klein) - takinligting

5000

op aanvraag    
3/13

Pamflet, A6 – "Surprise…"
(Slegs CashWise)

1000

102.00

   
3/16

Plakkaat A2, "Bring along…" (Engels)

Elk

39.00

   
3/17

Plakkaat A2, "Bring saam…" (Afr) (slegs CashWise & NeWay)

Elk

39.00

   
 

Totaal

     

R

 

Afdeling 4: Plakkers

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev.

Totaal
R

4/01

Plakker posseëlgrootte, 22 X 22 mm, 
veeldoelig (vir koeverte, op dokumente, op promosie-artikels ens)

500

80.00

   
4/02

Plakker buffer – 200 X 50 mm

100

242.00

   
4/04 Plakker, lisensie, rond (slegs CashWise)

50

27.00

   
4/05

Groot plakker A1 – venster, buite,
600 X 840 mm, gom agter (slegs CashWise en NeWay)#

Elk

165.00

   
4/06

Groot plakker A1 – venster, binne,
600 X 840 mm (gom voor)

Elk

165.00

   
 

Totaal

     

R

 

Afdeling 5: Promosie-artikels

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev.

Totaal
R

5/03

ID-boekomslag met logo (R1.80 elk, 100 per pak)

100

180.00

   
5/04

Denim inkopiesak met logo, blou, met skouer- en handband (Bafana en NeWay)

Elk

44.00

   
5/05

Denim inkopiesak met logo, blou, met skouer- en handband (Slegs NeWay en Bafana)

Elk

30.00

   
5/08

Sportsak, drie kompartemente, dubbel ritsluiter bo, logo (Slegs Bafana & NeWay)

Elk

85.00

   
5/10

Note, R10 (Slegs CashWise Dollars)#

100

20.00

   
5/11

Note, R20 (Dollars, Notes, Bucks)#

100

20.00

   
5/12

Note, R50 (Dollars, Notes, Bucks)

100

20.00

   
5/13 Note, R100 (Slegs CashWise en Bafana) 100   20.00    
5/14

Vlaggies op tou ("Bunting"), 10 m
stringe

Per string

160.00

   
5/17

Liniale, groot, 4cm X 30 cm, duursame, buigbare materiaal (R6.50 elk) minimum 10)#

10

65.00    
5/18

CashWise inkopiesakke, (Plastiese drasakke) 450 X 560 mm met stewige plastiekhandvatsel (sien 5/18A vir Bafana)

Per 25

99.00

   
5/19

Bafana inkopiesakke, (Plastiese drasakke) 450 X 560 mm met stewige plastiekhandvatsel (sien 5/18 vir Cashwise sakke)

Per 25

104.00

   
5/21

Lapelwapens, metaal, aansteek
(Slegs CashWise)

Elk

9.00

   
5/23 Marabaraba (meul of Afrika-skaak, ingesluit dambord)  (R7.50 elk, minimum 10).(Slegs 11 CashWise en vir NeWAy) 10 75.00    
 

Totaal

     

R

 

Afdeling 6: Klerasie & Vlae

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev.

Totaal
R

6/01

T-hemp, wit, gedruk met klein logo voor en groot logo agter  (Groottes:

......S, .......M,......L, .......XL ........ 2XL)

Elk

54.00

   
6/02

Gholfhemp sonder sak, wit, gedruk met klein logo voor. (Groottes:

......S, .......M,......L, .......XL ........ 2XL)

Elk

50.00

   
6/05

Pette, 5 panele, logo voor (Slegs Bafana)

Elk

22.00

   
6/06

"Beanies" – wolhoedjies, geborduur met logo voor

Elk

27.50

   
6/08 Windbreakers, soos Drimac R60 elk (Bafana) -   2S, 3M, 3L en XL 1 60.00    
6/09 Vlag, 1.8 X 1.2 meter (Slegs CashWise) 1 500.00    
 

Totaal

     

R

 

Afdeling 7: Borde en Baniere

Verw
nr

Item

Eenheid

Prys

Hoev.

Totaal
R

7/01

Uithangbord metaal, 1200 X 600 mm, logo en naam aan beide kante, raam

Elk

523.00

   
7/02

Bord metaal, 1200 X 600 mm, logo en naam aan een kant, geen raam

Elk

Op versoek

   
7/02

A-raam sypaadjiebord, 700 X 1000 mm, logo en naam aan beide kante

Elk

Op versoek

   
7/04

ABS-logobord vir binnemure van kantoor, A1-grootte (CashWise & Bafana)

Elk

119.00

   
7/05 ABS-logobord vir binnemure van kantoor (vervang die verf met profielvorm)
(NeWay) - grootte ˝ A1
    Elk

90.00

   
 

Totaal

     

R