Agtergrond

AMSA SA (Edms) Bpk is 'n leidende bestuursmaatskappy en sy vergundes dryf handel as CashWise, Bafana Finance en NeWay Financial Services, drie vryevergunnings- of konsessiegroepe in die mikrofinansieringsbedryf.

As suksesvolle groep het AMSA se vergundes 'n groot aantal kantore landwyd, en word hierdie entrepreneurs in staat gestel om kantore te bedryf en met behulp van die voordele en nasionale blootstelling wat 'n groep van hierdie omvang bied, hulle  besighede te vestig en winsgewend te ontwikkel. 

AMSA poog om potensieel winsgewende sakegeleenthede, met inbegrip van behoorlike leiding en rugsteun, aan sy vergundes te bied. Verder streef hy na onberispelike etiese optrede, en is hy die markleier met gerekenariseerde lenings- en finansiŽle stelsels wat intern ontwikkel is, en landwyd  eksklusief aan sy vergundes beskikbaar gestelword.

Die gesonde kliŽntebasis van AMSA se vergundes landwyd getuig van AMSA se innovering, standaard van dienslewering en sukses.

Strategiese alliansies op sekere terreine dra by tot die sukses van die AMSA-groep.

In ooreenstemming met die nasionale beleid, bevorder AMSA opheffing en werkskepping regdeur Suid-Afrika. In die AMSA-groep self is 'n groot aantal permanente werkgeleenthede vir personeel uit die minderbevoorregte groepe reeds geskep, en toepaslike opleiding aan die werknemers verskaf. Opleiding is 'n prioriteit en word waar moontlik met Bankseta fondse uitgebrei.

Verder lewer die AMSA-groep as deel van sy sosiale verantwoordelikheidsprogram selektief bystand aan minderbevoorregtes in die vorm van sport-, kulturele of ander borgskappe. Verskeie sokkerspanne, boksers, kore en liefdadigheidsinstansies het al baat gevind by AMSA-borgskappe.

AMSA is Ďn stigterslid van die MFSA, Mikro Finansiering Suid-Afrika (voorheen die MLA) wat deur die owerheid erken en hoog aangeprys word, en wat as bedryfsorganisasie hom beywer vir etiese en professionele optrede in die bedryf, en selfregulering.

AMSA steun 'n professionele en gereguleerde bedryf.

AMSA se toekomsvisie sluit volgehoue en verbeterde dienslewering aan sy kliŽnte, die toestaan van verdere vergunnings aan uitgesoekte entrepreneurs en verdere diversifisering binne die finansiŽle dienstesektor in.