Language Policy / Taalbeleid

Download the language policy of all the AMSA offices as approved by the NCR through the intermittence of the MFSA here as a Word doc

Laai die NCR-goedgekeurde taalbeleid van die AMSA kantore wat deur bemiddeling van die MFSA bewerkstellig is, hier af as 'n Word doc

Also note that as from 16 August 2012, within the time-frame allowed for by the NCR, clients at any AMSA micro lender may now receive a contract or related documentation in any of 7 official South African languages of their choice.

Let asb daarop dat vanaf 16 Augustus 2012 klante by enige AMSA mikrolener die kontrak en ander toepaslike dokumente in een van 7 amptelike Suid-Afrikaanse tale van hulle keuse kan versoek.


Nota vir kantoorbestuurders:

Opgesom is die Taalbeleid soos volg:

Kantore onderneem om personeel in die onderneming beskikbaar te hÍ wat vlot in die twee geÔdentifiseerde tale per streek kliŽnte kan help.  Dit kan meer as een persoon wees wat elk in 'n ander taal kan kommunikeer.

Verder onderneem kantore om alle tersaaklike dokumentasie in minstens die twee geÔdentifiseerde tale per streek beskikbaar te stel.  AMSA is reeds besig met die vertaling van hierdie dokumentasie en dit sal binne die neergelegde tydskedule programmaties in Elfin opgeneem word.

Die taalbeleid bepaal ook dat kantore deelneem aan 'n MFSA-projek wat soos 'n hulp- of dienssentrum inligting aan kliŽnte kan beskikbaar stel.

Tydskedule:

Die tydskedule verwys  na die registrasiedatum van die kantoor vir 2010 as die verwysingsdatum vir die Taalbeleid.

Die tydskedule is soos volg:

1.    Personeel wat die twee tale magtig is moet binne 6 maande na registrasie beskikbaar wees.

2.    Die Kwotasie/voor-ooreenkoms staat en die Leningsooreenkoms moet binne 12 maande na registrasie
       beskikbaar wees.

3.    Alle ander tersaaklike dokumentasie moet binne 24 maande na registrasie beskikbaar wees.

4.    Skakel in by die MFSA hulpsentrum en stel dit bekend wanneer dit tot stand kom.: 

NCR Verdere versoeke en bepalings

Nadat die taalbeleid deur 'n kantoor op 'n interne vergadering goedgekeur en aan die NCR vir hulle goedkeuring voorgelÍ is, gebeur die volgende:

Die NCR stuur 'n brief aan die kantoor waarin die Taalbeleid goedgekeur word en versoek:

1.    Dat die kantoor aan hulle bevestig dat met die instel van die Taalbeleid binne 3 maande na registrasie
       begin sal word.

2.    Dat 'n Webadres of ander kontakpunt verskaf word waar kliŽnte die Taalbeleid kan kry. 

3.    In sommige streke versoek die NCR dat ook aan die taal van minderhede aandag gegee moet word.

Kantore se optrede is dus soos volg:

1.    Ontvang 'n versoek van die NCR dat u 'n Taalbeleid aan hulle moet voorlÍ.

2.    Laai die pro forma Taalbeleid van hierdie webbladsy af.

3.    Maak 'n behoorlike opname van veral die dominante tale in u omgewing.

4.    Vul die Taalbeleid dienooreenkomstig in en aanvaar dit op 'n formele vergadering van u onderneming, waarvan u
       notule hou..

5.    LÍ die Taalbeleid aan die NCR voor en wag vir goedkeuring.

6.    Die NCR sal 'n goedkeuringsbrief aan u stuur.

7.    Bevestig aan die NCR dat u binne 3 maande na registrasie die plan sal begin implementeer en verskaf AMSA se
       webadres www.amsa.co.za as punt waar kliŽnte 'n afskrif van die taalbeleid kan kry. Meld ook dat u een op u
       toonbank beskikbaar hou.

8.    Lei u personeel op en maak seker dat u in die kantoor kliŽnte t. o. v. al die aspekte van die lening in die twee 
       dominante tale kan bedien. Waar die NCR aanbeveel dat u ook na 'n ander taal in 'n streek kyk soos volgens hulle
       navorsing bepaal, word aanbeveel dat u dit doen.

9.    Toon op versoek u Taalbeleid aan kliÍnte of verwys hulle na die AMSA webbladsy.

10.  AMSA sal u inlig soos en wanneer dokumente in die verskillende tale in Elfin beskikbaar sal wees.